July 24, 2020

Pristupne ceste mostu Pelješac

Radovi napreduju planiranim tempom. Bušenje tunela Debelo brdo je ispred roka, a izvedba objekata kasni 30 dana.  Probijena je cijela...
Read More
July 24, 2020

HŽ Zaprešić – Zabok

Završetak građevinskih radova se predviđa za mjesec listopad . Intenzivirani su radovi na izradio opreme za Prometno upravljački i signalni...
Read More
July 24, 2020

Frkaševac – Bjelovar brza cesta

Započeli su radovi na trasi  i radovi na bušenju pilota.
Read More
July 24, 2020

HŽ Križevci – Koprivnica – državna granica

U toku je mobilizacija izvoditelja i projektiranje. Predviđeni početak radova je 1. listopada na dionici D na mostu Drava.
Read More
July 24, 2020

Most Pelješac

Radovi na stupištima napreduju planiranom dinamikom. Problem je kontrola kvaliteta izrade čelične konstrukcije u Kini i dostava čelične konstrukcije u...
Read More
July 24, 2020

Obilaznica Zaprešića

Betonira se ploča  nadvožnjaka u Šibicama. Planirani završetak nadvožnjaka je početkom mjeseca rujna.
Read More
June 20, 2020

HŽ Križevci – Koprivnica – državna granica

Radovi su bili zaustavljeni zbog nemogućnosti izvoditeljeva dolaska iz Turske zbog mjera restrikcije izazvane COVIDA 19 virusom. Sve odgođene aktivnosti...
Read More
June 20, 2020

HŽ Zaprešić-Zabok

Radi se na radovi na prometnicama oko kolodvora, na mostu Horvatcka, na kontaktnoj mreži i na izradi signalno sigurnosne opreme
Read More
June 20, 2020

Pristupne ceste Pelješkom mostu

Uređen je portal tunela Debeli Brijeg nastavljeni su radovi na trasi i objektima na kopnenoj strani i na Pelješcu
Read More
June 20, 2020

Most Pelješac

Nastavlja se projekt betoniranjem stupišta i pilona. Zbog problema COVID 19 u Kini zaustavljena je dostava elemenata čelične konstrukcije koja...
Read More
1 2 3 9